Aktuální vrhy v roce 2018
Aktuální vrh A - 2018
MÁME ŠTÉŇÁTKA / WE HAVE PUPPIES

- datum narození / Date of Birth:

21.1.2018

7 psů + 4 feny / 7 males + 4 females
Litter A - 21.1.2018
A_4.2.2018 A_4.2.2018 A_4.2.2018 A_4.2.2018
A_4.2.2018 A_4.2.2018 A_5.2.2018 A_5.2.2018
Nejaktuálnější fotografie, informace a videa