CH. GoodHunting GINA IN LOVE
(nar.: 21.6.2017)
rodokmen
otec: GoodHunting RED ROYAL
matka: My Name is Prada HIGHWAY

HD: A / A; ED: 0 / 0; luxace pately: 0 / 0; ataxie, doppler - čistý
Velmi nadějná, BISS Junior, Best of Day Puppy 2 (NVP), 2x užší výběr BIS Puppy 6

Best in Group, Best in Group III., 4x BOB, 4x BOS, 5x BOJ, 4x Nejlepší fena, CACIB, CAC-ČMKU, CAC- CZ, CWC, 2x CAC-VDH, 2x res. CAC-CZ, 3x res. CAC-SK, 4x res. CAC-ROM

Rumunský šampion

Slovenský šampion krásy mladých, Junior champion Srbska, Jugend champion VDH, Deutscher Jugend Champion, Hungaria Puppy Grand Winner, Slovenský šampion štěňat
GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE
GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE GoodHunting GINA IN LOVE
Hungaria Puppy Grand Winner Jugendchampion VDH
Puppy Champion Slovakia Junior Champion Slovakia Junior Champion Serbien

CH. GoodHunting GINA IN LOVE