C.I.B., GCH., Multi CH. IRON Rebel od Benga
(nar. : 22.5.2013)
rodokmen
otec: JCH. DRAGON Keumgang
matka: CH. AYA King of Ring´s

HD: B / B; ED: 0 / 0; ataxie - čistý
C.I.B.

Champion ČMKU

Grand champion ČR
Grand champion SK
Grand champion Rumunska

Champion ČR
Champion SK
Champion Německa (VDH)
Champion Polska
Champion Rumunska
Champion Rakouska
Champion Maďarska
Champion Srbska
Klubový champion Klubu AST
Klubový champion KCHMPP

Junior grand champion Moldávie

Junior champion Černé Hory
Junior champion Bulharska
Junior champion Makedonie
Junior champion San Marina
Junior champion Balkánu
Klubový junior champion Klubu AST
...

C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga
C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga
C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga C.I.B., GCH. IRON REBEL od Benga
Grand šampion Rumunska Champion Rumunska Grand šampion Slovenska Champion Slovenska
Champion Balkán Champion Bulharska Junior grand šampion Makedonie Junior šampion Makedonie
Champion Srbska
Champion ČMKU Český grand šampion Český šampion Champion Rakouska Maďarský šampion
Champion Polska Německý champion VDH Junior Champion Černé Hory Junior Champion San Marino Klubový šampion KAST
Klubový junior šampion KAST Klubový šampion KCHMPP